Turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców „PKCz” strefa 3 – wyniki

K O M U N I K A TY KOŃCOWE

ze Strefowego Turnieju Piłki Nożnej dziewcząt i chłopców  do lat 15 „ Piłkarska Kadra Czeka”

Eliminacje strefy III

Wyniki chłopców

Wyniki dziewcząt