Skład Zarządu DZ LZS we Wrocławiu


Noworól Leszek
Prezes Zarządu  DZ LZS

Dymitroca Adam
Wiceprezes Zarządu  DZ LZS

Cywiński Andrzej
Wiceprezes Zarządu  DZ LZS

Rostkowski Piotr
Sekretarz Zarządu  DZ LZS

Wojciechowski Ryszard
Członek Zarządu  DZ LZS

Ogrodowczyk Bogdan
Członek Zarządu  DZ LZS

Jasiński Wiesław
Członek Zarządu  DZ LZS

Dłubała Marek
Członek Zarządu  DZ LZS

Żygadło Marian
Członek Zarządu  DZ LZS

Wroński Aleksander
Członek Zarządu  DZ LZS

Jakubowski Rafał
Członek Zarządu  DZ LZS