Skład Rady


Noworól Leszek
Prezes Zarządu  DZ LZS

Dymitroca Adam
Wiceprezes Zarządu  DZ LZS

Cywiński Andrzej
Wiceprezes Zarządu  DZ LZS

Rostkowski Piotr
Sekretarz Zarządu  DZ LZS

Wojciechowski Ryszard
Członek Zarządu  DZ LZS

Ogrodowczyk Bogdan
Członek Zarządu  DZ LZS

Jasiński Wiesław
Członek Zarządu  DZ LZS

Dłubała Marek
Członek Zarządu  DZ LZS

Żygadło Marian
Członek Zarządu  DZ LZS

Wroński Aleksander
Członek Zarządu  DZ LZS

Jakubowski Rafał
Członek Zarządu  DZ LZS

Woś Łukasz
Członek Rady DZ LZS

Haber Franciszek
Członek Rady DZ LZS

Zaremba Andrzej
Członek Rady DZ LZS

Lipień Wiesław
Członek Rady DZ LZS

Sułkowski Damian
Członek Rady DZ LZS

Wydmuch Zygmunt
Członek Rady DZ LZS

Bucyk Andrzej
Członek Rady DZ LZS

Lechowicz Grzegorz
Członek Rady DZ LZS

Czerwonka Natalia
Członek Rady DZ LZS

Serwicka Ewelina
Członek Rady DZ LZS

Szydełko Kaźimierz
Członek Rady DZ LZS

Fudali Bogdan
Członek Rady DZ LZS

Marczuk Piotr
Członek Rady DZ LZS

Piróg Adam
Członek Rady DZ LZS

Ulman Jacek
Członek Rady DZ LZS

Noworól Bartosz
Członek Rady DZ LZS