Kontakt


DOLNOŚLĄSKIE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE
ul. Kolejowa 36/1a
53-508 Wrocław

NIP: 8960004231 REGON: 007021436 KRS: 0000124065

Leszek Noworól – Prezes Zarządu DZ LZS

mail: lzs@lzs.info.pl

tel.: 607 133 024

tel.: 607 133 024


Andrzej Cywiński – Wiceprezes Zarządu  DZ LZS

mail: dzlzs@lzs.info.pl

tel.: 605 060 348

tel.: 605 060 348


Piotr Rostkowski – Sekretarz Zarządu DZ LZS

mail : pz_lzs@op.pl