Komisja Rewizyjna DZ LZS we Wrocławiu


 

Henryk Bartoszewski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Aleksander Bajsarowicz

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Tomasz Michalski

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Zbigniew Żurowski

Członek Komisji Rewizyjnej

Zbigniew Bednarek

Członek Komisji Rewizyjnej