Zmarł Kacper Grygorcewicz

Z żalem zawiadamiamy ,że zmarł przeżywszy 91 lat  najstarszy pracownik i działacz LZS – Kacper Grygorcewicz.

Kierował Radą Powiatową Z LZS w Złotoryi, od początku jej powstania.

Całe jego życie było związane z Ludowymi Zespołami Sportowymi

W okresie funkcjonowania Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Legnicy pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Dolnośląskiego Z LZS we Wrocławiu składa rodzinie i najbliższym Kacpra Grygorcewicza szczere wyrazy współczucia .