Powiatowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia „LZS” w Legnicy – Chojnów 9.10.2015r.

W sali widowiskowej Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie w dniu 9.10.2015r. obradował  Powiatowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe”

W Zjeździe licznie uczestniczyli delegaci członków zwyczajnych Powiatowego Zrzeszenia oraz przedstawiciele władz samorządowych i władz Powiatu Legnickiego.

Wśród gości zaproszonych obecni byli min. Janina Mazur -Starosta Legnicki , Krzysztof Sowiński -Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego, Jan Krawczyk -członek Zarządu Powiatu Legnickiego, Henryk Babuśka -Wójt Gminy Legnickie Pole i Jan Serkies -Burmistrz Miasta Chojnów.

Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu było reprezentowane przez Leszka Noworola  -Z-cę Przewodniczącego Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia  LZS..

Na wniosek Powiatowego Zrzeszenia „LZS” w Legnicy Prezydium Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS we Wrocławiu przyznało Honorowe Odznaki LZS zasłużonym działaczom , sponsorom oraz przedstawicielom władz samorządowych  z terenu powiatu Legnickiego.

Wśród osób wyróżnionych znalazła się pani Janina Mazur – Starosta Legnicki, która została uhonorowana Dużą Złotą Honorową Odznaką LZS.

Pani Starosta Legnicki wręczyła podziękowania dla pani Stanisławy Pakos (ustępującej Przewodniczącej  Rady Powiatowej Z „LZS”), Tadeusza Chodorowskiego (ustępującego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatowej Z „LZS”) i dla pani Grażyny Jóźwik (ustępującego Sekretarza Rady Powiatowej Z „LZS”) – za szczególne zaangażowanie w rozwijanie działalności sportowej w Powiecie Legnickim.

Na kolejną kadencję  Przewodniczącą Rady Powiatowej Z „LZS” w Legnicy ponownie  została  Stanisława Pakos, jej Zastępcami : Tadeusz Chodorowski i Ryszard Dulik,Sekretarzem: Grażyna Jóźwik, Skarbnikiem: Stanisław Gruszecki, członkami: Krzysztof Sowiński i Władysław Olejnik.

Delegatami na Zjazd Dolnośląski zostali wybrani: Stanisława Pakos, Grażyna Jóźwik, Krzysztof Sowiński , Janusz Cygan i Ryszard  Dulik.