Dolnośląski finał w warcabach stupolowych – komunikat organizacyjny

Dolnośląski finał w warcabach stupolowych – komunikat organizacyjny

 zobacz komunikat organizacyjny