Dolnośląski Finał Streetballa

EGULAMIN DOLNOŚLĄSKIEGO FINAŁU STREETBALLA KOBIET I MĘŻCZYZN rozgrywanego w ramach XIV Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi

Termin i miejsce:
Nowa Bystrzyca 74 – Ośrodek Szkoleniowo-Sportowy LZS, 27.10.2013 r, przyjazd zespołów na halę do godz. 10.00. Rozpoczęcie turnieju: godz. 10.30. 

Prawo udziału :
Do finału dolnośląskiego awansują 2 drużyny ,pod warunkiem, że nie reprezentują tego samego Powiatu. Potwierdzenie udziału w zawodach : do 22.10.2013 r. Tel. 607 133 024. Dla najlepszych zespołów kobiet i mężczyzn przewidziane są medale, dyplomy oraz puchary.
Impreza dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie oraz Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS we Wrocławiu.

Szczegółowe przepisy:

1. Mecze rozgrywane będą na boiskach o wymiarach 9×9m. Na boisku zaznaczona jest linia przerywana w odległości 6m od kosza oraz linia rzutów wolnych w odległości 4m.
2. Drużyny powinny przestrzegać w czasie gry zasad fair play. 3. Drużyna liczy 3 zawodników + ew. 1 rezerwowy. Mecz musi rozpocząć 3 zawodników, ale kończyć może 2. 4. Ilość zmian zawodników w drużynie jest nieograniczona. Zmiany można dokonać jedynie w czasie przerwy w grze lub po zdobyciu kosza. 5. Za zdobyty kosz drużyna otrzymuje 1pkt, za rzut zza linii 6m – 2pkt. 6. System rozgrywek : „każdy z każdym” lub podział na grupy eliminacyjne, czas gry : 2 x 10 minut . 7. Każda drużyna powinna wyznaczyć swojego kapitana, który będzie ją reprezentował w sporach. 8. Kapitanowie drużyn decydują w kwestiach spornych. 9. Błąd karany jest stratą piłki i wyrzutem piłki z boku przez drużynę przeciwną – poza linią 6m. Za faul niesportowy sportowca lub faul techniczny karą jest jeden rzut wolny i posiadanie piłki. 10. Po każdym zdobytym koszu piłka przechodzi w posiadanie drużyny tracącej kosz. Musi ona w komplecie wyjść poza linie 6 m. Drużyna broniąca musi się w komplecie znajdować w polu 6 m. 11. Podobne zasady dotyczą wszelkich innych strat piłki – faul, zebranie piłki po niecelnym rzucie przeciwnika oraz wyjście piłki poza boisko. 12. Nie wolno dobijać piłki po niecelnym rzucie przeciwników, dobitka po niecelnym rzucie zawodnika własnej drużyny jest dopuszczalna. 13. Zmiany zawodników są lotne, mogą one być dokonywane wyłącznie, gdy drużyna atakująca rozpoczyna akcję spoza 6 m. 14. Obowiązuje całkowity zakaz „wsadów”. 15. Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania koszy do gry niezgodnie z regulaminem. 16. Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju. 17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu. W przypadku istotnych zmian zobowiązują się do powiadomienia zawodników o zmianach w regulaminie. 18 W sprawach spornych lub nieuregulowanych niniejszym regulaminem wydaje decyzje rozstrzygające.