Strefa VII „PKCz” dziewcząt i chłopców

R E G U L A M I N

TURNIEJU  PIŁKI NOŻNEJ  CHŁOPCÓW ROCZNIK 2001 I MŁODSZYCH

ORAZ DZIEWCZĄT ROCZNIK 2001 I MŁODSZE

  „PIŁKARSKA KADRA CZEKA”  – eliminacje strefy VII

rozgrywanego w ramach XV Dolnośląskich Igrzysk LZS i mieszkańców Wsi i Miast

 

  1. CEL:
  • wyłonienie najlepszego zespołu chłopców  ze strefy VII do udziału  w  Finale Dolnośląskim
  • wyłonienie najlepszego zespołu dziewcząt  ze strefy VII do udziału  w  Finale Dolnośląskim
  1. ORGANIZATORZY:
  • Dolnośląskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe we Wrocławiu,

–  Miejsko – Gminne  Zrzeszenie LZS w Miliczu

  1. TERMIN I MIEJSCE: : 10.05.2016 r. ( chłopcy ) godz. 9.30),

11.05.2016 r. (dziewczęta).

Stadion Miejski w Miliczu,  ul. Powstańców Wielkopolskich 5 Przyjazd zespołów: do godz. 9 00.

4    UCZESTNICTWO:

Prawo startu mają chłopcy, dziewczyny,  urodzeni w 2001 r. i młodsi.

Obowiązuje lista uczestników  potwierdzona przez jednostkę delegującą.

Zawodnicy winny posiadać : dokument  tożsamości  (legitymacja szkolna dla weryfikacji daty urodzenia i miejsca zamieszkania) , ubezpieczenia od NW i aktualne badania lekarskie.

5    SYSTEM ROZGRYWEK.

System : „każdy z każdym” lub podział na grupy drogą losowania i w grupach „każdy z każdym”, pierwsze miejsca w grupach grają o miejsca I-II, drugie drużyny  grają  o miejsca  III-IV.

Dozwolona wymiana 4 zawodników  ( w tym bramkarza ).

Proponowany czas gry 2 x 15 minut.

W rozgrywkach obowiązują przepisy i postanowienia wydane przez PZPN dla kategorii juniora młodszego  oraz ustalenia zawarte w niniejszym regulaminie.

Ubiór : stroje jednolite dla całej drużyny,  obuwie piłkarskie z wyłączeniem wkrętów,

obowiązkowo ochraniacze piłkarskie , zgodnie z przepisami PZPN.

Kary wychowawcze – 3, 5, 10 minut oraz wykluczenie w meczu, w przypadku otrzymania czerwonej kartki.  Otrzymanie czerwonej kartki wyklucza zawodnika z udziału w kolejnym meczu na danym  szczeblu rozgrywek. Wybitne niesportowe zachowania będą rozpatrywane indywidualnie przez organizatorów.

PUNKTACJA :

a )  za zwycięstwo                   :  3 pkt

b )  za mecz nierozstrzygnięty : 1 pkt

  1. c) za przegraną :  0 pkt

Kolejność w tabeli ustala się wg następujących kryteriów :

– liczba zdobytych punktów

– wynik bezpośredniego meczu (dot. 2 zainteresowanych drużyn )

– korzystniejsza  różnica bramek ,

– większa  ilość zdobytych bramek,

– w przypadku równej ilości punktów przez więcej jak 2 drużyny o kolejności decyduje mała tabela pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

  1. NAGRODY:

Trzy pierwsze zespoły otrzymają puchary.

Zwycięzca Turnieju uzyska prawo startu w finale dolnośląskim: w Oławie (chłopcy), Księginice (dziewczyny).

  1. SPRAWY FINANSOWE:

Częściowe koszty organizacyjne oraz nagrody honorowe zapewnia Dolnośląskie Zrzeszenie LZS w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie i Krajowego Zrzeszenia LZS w Warszawie.

Koszty dojazdów pokrywają jednostki delegujące swoich reprezentantów.

  1. SPRAWY RÓŻNE:

Ze względów organizacyjnych prosi się o potwierdzenie udziału w Turnieju do dnia:  4.05.2016 r.   

telefonicznie:  694880149

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zaginione.