Mistrzostwa strefy wrocławskiej (VII-VIII ) w warcabach stupolowych – komunikat końcowy

Mistrzostwa strefy wrocławskiej (VII-VIII ) w warcabach stupolowych – komunikat końcowy

zobacz komunikat końcowy