ZMIANA TERMINU FINAŁU DOLNOŚLĄSKIEGO BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH W JEŻOWIE SUDECKIM

Informujemy, że Finał Dolnośląski biegów przełajowych odbędzie się w dniu 2 października 2014 roku w Jeżowie Sudeckim. Zgłoszenia do dnia 26 wrzesień 2014 roku. Pozostałe jak w regulaminie biegów. Zmiana podyktowana jest obecnymi oraz przewidywanymi warunkami atmosferycznymi.