Zmarł Franciszek Falkowski

INFORMACJA

 Z OGROMNYM ŻALEM I SMUTKIEM INFORMUJEMY, ŻE 18.02.2017 ODSZEDŁ OD NAS NA WIECZNY SPOCZYNEK, NASZ NIEODŻAŁOWANY KOLEGA I PRZYJACIEL FRANCISZEK FALKOWSKI Z KAMIENNEJ GÓRY.

 Św. Pamięci Franciszek Falkowski był długoletnim i znanym działaczem Ludowych Zespołów Sportowych na ziemi kamiennogórskiej,  był organizatorem życia sportowego w gminie Kamienna Góra i powiecie Kamiennogórskim. Przez kilkadziesiąt lat pełnił wiele funkcji we władzach statutowych Zrzeszenia LZS na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

 Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 22 lutego 2017 r. o godzinie 14:00 na starym cmentarzu w Kamiennej Górze, przy ul. Katowickiej.

Szczere wyrazy współczucia dla pogrążonej w smutku rodziny składa Zarząd i Rada Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS.