Zgrupowanie szkoleniowo – wypoczynkowe w tenisie stołowym Nowa Bystrzyca 24-31 VIII 2022 roku

Zgrupowanie szkoleniowo – wypoczynkowe w tenisie stołowym

Nowa Bystrzyca   24-31 VIII 2022 roku

Dolnośląskie Zrzeszenie LZS organizuje w dniach 24-31.08.2022 roku zgrupowanie
szkoleniowo – sportowe w tenisie stołowym w Nowej Bystrzycy 74 gm. Bystrzyca Kłodzka –
liczba miejsc ograniczona ( decyduje kolejność zgłoszeń i aktywność Klubu w działalności
Zrzeszenia LZS)
Częściowa odpłatność wynosi 500,00 zł od uczestnika ( taka jak w roku ubiegłym !!!) .
W zgrupowaniu mogą uczestniczyć zawodnicy – Klubów Zrzeszenia LZS – urodzeni w 2006
i młodsi , nie będący w składzie kadry wojewódzkiej związku sportowego i musza posiadać
Kartę kwalifikacyjną tzw. „kolonijną”.
Zgłoszenia imienne ( zawierające informację : imię i nazwisko , data urodzenia ,
przynależność Klubowa tel. kontaktowy) proszę przesyłać na adres :
a.cywinski@lzs.info.pl

Karta-kwalifikacyjna

PISEMNA ZGODA