Zgrupowanie szkoleniowo – wypoczynkowe w tenisie stołowym Nowa Bystrzyca 74 23 VIII – 31 VIII 2019 roku

 

Dolnośląskie Zrzeszenie LZS organizuje w dniach  23-31.08.2019 roku zgrupowanie szkoleniowo – sportowe w tenisie stołowym w Nowej Bystrzycy 74 gm. Bystrzyca Kłodzka  – liczba miejsc ograniczona ( decyduje kolejność zgłoszeń i aktywność Klubu w działalności Z LZS)

Częściowa odpłatność wynosi   380,00 zł  od uczestnika.

W zgrupowaniu mogą uczestniczyć zawodnicy – Klubów Zrzeszenia LZS – urodzeni w 2003    i młodsi , nie będący w składzie kadry wojewódzkiej związku sportowego i musza posiadać Kartę kwalifikacyjną tzw. „kolonijną”.

Zgłoszenia   imienne  ( zawierające informację : imię i nazwisko , data urodzenia , przynależność Klubowa   tel. kontaktowy) proszę  przesyłać na adres : a.cywinski@lzs.info.pl

KARTA KWALIFIKACYJNA

pisemna zgoda rodziców/opiekunów