Zgrupowanie szkoleniowo – wypoczynkowe w tenisie stołowym Nowa Bystrzyca 74 23-30 VIII 2023 roku

Dolnośląskie Zrzeszenie LZS organizuje w dniach  23-30.08.2023  roku zgrupowanie szkoleniowo – sportowe w tenisie stołowym w Nowej Bystrzycy 74 gm. Bystrzyca Kłodzka  – liczba miejsc ograniczona ( decyduje kolejność zgłoszeń i aktywność Klubu w działalności Zrzeszenia LZS)

Częściowa odpłatność wynosi   500,00 zł  od uczestnika ( taka jak w roku ubiegłym !!!) .

W zgrupowaniu mogą uczestniczyć zawodnicy – Klubów Zrzeszenia LZS – urodzeni w 2007  i młodsi , nie będący w składzie kadry wojewódzkiej związku sportowego i musza posiadać Kartę kwalifikacyjną tzw. „kolonijną”.

Zgłoszenia   imienne  ( zawierające informację : imię i nazwisko , data urodzenia , przynależność Klubowa   tel. kontaktowy) proszę  przesyłać na adres : a.cywinski@lzs.info.pl

Karta-kwalifikacyjna-kolonijna-zgrupowanie-t-stołowego-2023

PISEMNA ZGODA – zgrup tenis stołowy 08 2023