Zgrupowanie szkoleniowo wypoczynkowe w tenisie stołowym

Dolnośląskie Zrzeszenie LZS organizuje w dniach  21-31 VIII 2014 roku zgrupowanie szkoleniowo sportowe w tenisie stołowym w Nowej Bystrzycy 74 gm. Bystrzyca Kłodzka  – liczba miejsc ograniczona ( decyduje kolejność zgłoszeń)

wpisowe wynosi   320,00 zł  od uczestnika.

W zgrupowaniu mogą uczestniczyć zawodnicy – Klubów Zrzeszenia LZS – urodzeni w 1998  i młodsi , nie będący w składzie kadry wojewódzkiej związku sportowego i musza posiadać Kartę kwalifikacyjną tzw. kolonijną .

Oczekujemy pilnego do 23 VI 2014 roku zgłoszenia  imiennego.