Zgrupowanie szkoleniowo – wypoczynkowe w tenisie stołowym!

Zgrupowanie szkoleniowo – wypoczynkowe w tenisie stołowym

Nowa Bystrzyca 74  25 VIII – 02 IX 2017 roku

Dolnośląskie Zrzeszenie LZS organizuje w dniach  25.08 – 02.09.2017
roku zgrupowanie szkoleniowo – sportowe w tenisie stołowym w Nowej
Bystrzycy 74 gm. Bystrzyca Kłodzka  – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA (
decyduje kolejność zgłoszeń i aktywność Klubu w działalności Z
LZS)

CZĘŚCIOWA ODPŁATNOŚĆ (wpisowe do zgrupowania szkoleniowego) wynosi
  380,00 zł  od uczestnika.

W zgrupowaniu mogą uczestniczyć zawodnicy – Klubów Zrzeszenia LZS –
urodzeni w 2001  I MŁODSI , nie będący w składzie kadry
wojewódzkiej związku sportowego i musza posiadać KARTĘ
KWALIFIKACYJNĄ tzw. „kolonijną”.

Zgłoszenia  IMIENNE  ( ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ : IMIĘ I NAZWISKO ,
DATA URODZENIA , PRZYNALEŻNOŚĆ KLUBOWA  tel. kontaktowy) proszę
przesyłać na adres : dzlzs@lzs.info.pl