Zgrupowanie szkoleniowo – wypoczynkowe w tenisie stołowym

Zgrupowanie szkoleniowo – wypoczynkowe w tenisie stołowym

Nowa Bystrzyca   24 VIII – 31 VIII 2015 roku

 

Dolnośląskie Zrzeszenie LZS organizuje w dniach  24-31 VIII 2014 roku zgrupowanie szkoleniowo – sportowe w tenisie stołowym w Nowej Bystrzycy 74 gm. Bystrzyca Kłodzka  – liczba miejsc ograniczona ( decyduje kolejność zgłoszeń). Częściowa odpłatność wynosi   250,00 zł  od uczestnika. W zgrupowaniu mogą uczestniczyć zawodnicy – Klubów Zrzeszenia LZS – urodzeni w 1999  i młodsi , nie będący w składzie kadry wojewódzkiej związku sportowego i musza posiadać Kartę kwalifikacyjną tzw. „kolonijną”.

Oczekujemy pilnego  zgłoszenia  imiennego  do 30 VI 2015 roku