Zgrupowanie sportowe – tenis stołowy

Informacje dot.  zgrupowania sportowego – tenis stołowy  organizowanego w Ośrodku Szkoleniowym LZS w Nowej Bystrzycy 74 w terminie 22-31.08.2016 r.

zgrupowanie posiada zatwierdzone zgłoszenie  do Bazy wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej  nr 38602/DOL/2016

  1. Przyjazd / dowóz uczestników do Ośrodka Szkoleniowego  LZS w Nowej Bystrzycy 74 w dn. 22.08.2016 r. po godz. 16.00 (kolacja godz.18.00).
  2. Wpisowe na zgrupowanie – 300,00 zł / osoba –  płatne na konto DZ LZS nr 92 1160 2202 0000 0000 6011 4316 ( potwierdzenie  wpłaty – do wglądu w dniu przyjazdu).
  3. Uczestnik powinien posiadać Kartę kwalifikacyjna i Oświadczenie / Zgodę ( druk w zał. )  , które przekaże Kierownikowi zgrupowania w dniu przyjazdu.
  4. Uczestnik powinien posiadać sprzęt sportowy do treningu w sali  oraz terenie.

Kierownik zgrupowania : Wincenty Marchewski  tel.  609 950 416

Lista zakwalifikowanych

PISEMNA ZGODA