Zebranie Zarządu DZ LZS

Zapraszam na planowe zebranie Zarządu DZ LZS w dniu 21.11.2022 na godzinę 11.30 w siedzibie oddziału terenowego DZ LZS w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 10.

Tematyka :
1. omówienie dotychczasowej działalności w 2022 roku
2. podsumowanie działalności ośrodka,
3. kalendarz imprez na 2023 rok (XXIV Igrzyska LZS) ,
4. Sprawy różne
Bardzo proszę o przygotowanie konkretnych propozycji do kalendarza imprez na 2024 rok (igrzyska – strefy i finały)