XXIII Ogólnopolskie Igrzyska LZS – Ciechanów

Francuski baron Pierre de Coubertin wyszedł z inicjatywą, aby rozwijający się ruch sportowy związać z jedną, uniwersalną ideą. Idea olimpijska polegała na nawiązaniu do czasów starożytnych i wskrzeszeniu igrzysk (które odbywały się w greckiej Olimpii) oraz ich wartości.  Przestrzegać idei olimpijskiej oznaczało, że ich uczestnik startuje i walczy w duchu fair. Nie zwycięstwo miało mieć największą wartość, ale sam udział w igrzyskach, to była duma i honor. Medale nie miały być odskocznią do materialnego sukcesu. Startować mogli tylko amatorzy, dla ludzi profesjonalnie związanych ze sportem nie było miejsca na igrzyskach. Moim skromnym zdaniem z tych założeń Pana Barona niewiele w Igrzyskach Olimpijskich pozostało dlatego dumny jestem ,że nasze Ogólnopolskie  Igrzyska LZS pozostają niezmiennie od lat w duchu idei Pierre de Coubertin. Podobnie było w Ciechanowie gdzie w dniach 27-29.08.2020 odbyły się  XXIII Ogólnopolskie Igrzyska LZS połączone z Mistrzostwami Zrzeszenia w Lekkiej Atletyce, Zapasach i podnoszeniu Ciężarów. Ogółem w Ciechanowie zgromadziło się ponad 1700 zawodniczek , zawodników, trenerów i opiekunów (a wszystko z zachowaniem wszelakich przepisów wynikających z pandemii). Dolnośląskie Zrzeszenie LZS zgromadziło  reprezentację   145 osobową : 44 osoby w Igrzyskach rekreacyjnych (piłka nożna kobiet i mężczyzn, piłka siatkowa kobiet i mężczyzn, piłka koszowa kobiet i mężczyzn, przeciąganie liny kobiet i mężczyzn, podnoszenie odważnika kobiet i mężczyzn, czwórbój władz samorządowych), 56 zawodniczek i zawodników w lekkiej atletyce, 10 zawodniczek i zawodników w zapasach, 7 zawodniczek w podnoszeniu ciężarów, 4 zawodniczki i zawodnicy w piłce plażowej + trenerzy i opiekunowie.  W Igrzyskach rekreacyjnych nasza reprezentacja  zajęła II miejsce ustępując jedynie województwu lubelskiemu, natomiast pozostawiła w tyle takie potęgi jak wielkopolskie, łódzkie, pomorskie czy gospodarzy czyli mazowieckie.

Poszczególne wyniki:

– piłka nożna kobiet – 9 miejsce (Środa ŚL.)

– piłka nożna mężczyzn – 1 miejsce (Oława)

– Piłka siatkowa kobiet – 10 miejsce (Świdnica)

– Piłka siatkowa mężczyzn – VII miejsce (Lubin)

– piłka koszowa kobiet – II miejsce (Chojnów)

– piłka koszowa mężczyzn – IV miejsce (Świdnica)

– przeciąganie liny kobiet – V miejsce (Oława)

Przeciąganie liny mężczyzn – III miejsce (Oława)

Czwórbój dla władz samorządowych – II miejsce (Jelenia Góra)

Na 16 startujących województw.

W krajowych mistrzostwach Zrzeszenia LZS nasze kluby wywalczyły:

W lekkiej atletyce – 5 miejsce,(wyniki na DOMTEL-u)

W podnoszeniu ciężarów – 5 miejsce,

W zapasach – 11 miejsce  (wyniki na ZONE – Sport).

Piłka plażowa kobiet (Świdnica)   – 5-6 miejsce

Piłka plażowa mężczyzn (Janowice Wielkie)  – 7-8 miejsce

Gratulując osiągniętego wyniku zarówno w Igrzyskach jak i w Mistrzostwach Zrzeszenia LZS składam gorące podziękowania wszystkim trenerom, opiekunom, działaczom za zaangażowanie i udział w igrzyskach. Dziękuję również Urzędowi Marszałkowskiemu Dolnego Śląska za wsparcie finansowe naszego startu.