XVI Dolnośląskie Igrzyska Integracyjne Szkół i Ośrodków Specjalnych i Masowych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

XVI Dolnośląskie Igrzyska Integracyjne Szkół i Ośrodków Specjalnych i Masowych

Cele:

– promocja sportu wśród dzieci niepełnosprawnych;
– wspólna, dobra zabawa dzieci niepełnosprawnych i sprawnych w rywalizacji sportowej.
Data i miejsce:

26 listopada 2015 r.  – hala sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie, ul. Strumykowa 1.
– przyjazd ekip do godz. 8.45

Organizatorzy:

– Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu

– Powiatowe Zrzeszenie LZS Dzierżoniów

 

Impreza dofinansowana przez:

– Powiat Dzierżoniowski

– Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie

Prawo udziału i system rozgrywek:

– w Igrzyskach bierze udział młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych bez podziału na przedziały wiekowe;
– każdy ośrodek wychowawczy lub szkoła wystawia drużynę max 12 osobową (5 dziewcząt + 1 rezerwowa i 5 chłopców + 1 rezerwowy);
– warunkiem dopuszczenia drużyny do Igrzysk jest posiadanie:
– listy zgłoszeniowej zawierającej wykaz imienny zawodników wraz z datami urodzenia, nazwę szkoły, której są uczniami, potwierdzonej przez Dyrekcję Szkoły oraz zapis o stopniu niesprawności;
– ważnej legitymacji szkolnej;
– zaświadczenia lekarskiego zezwalającego na udział w Igrzyskach, w przypadku braku zaświadczenia, oświadczenie opiekuna o zdolności danego zawodnika do wzięcia udziału w Igrzyskach;
– szczegółowe regulaminy konkurencji w załączeniu.

Zgłoszenia:

– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2015 r. do godziny 15.oo
– telefonicznie: 503 424 447
– e-mail: wieslawpzlzs@op.pl

Postanowienia i uwagi końcowe

– organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ubezpieczenie zawodników w Igrzyskach;
– organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy osobiste uczestników (ze względu na ograniczoną ilość szatni prosimy o przywiezienie reklamówek na przechowanie ubrań uczestników);
– drużyny winny posiadać jednakowe stroje i obuwie sportowe przystosowane do gry w hali;
– szkoły pokrywają koszty transportu we własnym zakresie.

 

 

/załącznik/

PRZECIĄGANIE LINY
Liczba uczestników: 10 osób (5 chłopców i 5 dziewcząt)
Przybory: lina z zawiązaną po środku wstążką
System rozgrywek: pucharowy
Czas rozgrywania konkurencji: 1 minuta
Przebieg zawodów
1. Lina leży na podłożu.
2. Na sygnał słowny drużyny w składzie j.w. biorą linę w obie dłonie.
3. Na sygnał gwizdkiem drużyny próbują przeciągnąć zawiązaną wstążkę na linie na swoje pole (około 3m) w ciągu 1 minuty .
Ocena zawodów.
1. Przeciągnięcie zawiązanej wstążki na stronę jednej z drużyn – zwycięstwo
2. Przeciągnięcie związanej wstążki pomiędzy linią mety a polem przeciwnika – zwycięstwo
3. Zwycięzcą zawodów zostaje drużyna, która wygra wszystkie pojedynki.
4. O kolejności zajętych dalszych miejsc (tj. 2, 3 miejsce i dalsze) decyduje
a/ seria pojedynków
b/ a w seriach różnica centymetrów liczona od linii startu do zakończenia pojedynku.

KTO PRĘDZEJ DOOKOŁA
Liczba uczestników: 10 osób (5 chłopców i 5 dziewcząt)
Czas rozgrywania konkurencji: na czas
Przybory: 2 pałeczki sztafetowe.
Przebieg zabawy
W każdej serii w zabawie uczestniczą dwie drużyny.
Uczestnicy siedzą tyłem do drużyny przeciwnej na linii środkowej boiska do piłki ręcznej
w ilości j.w.
Pałeczki sztafetowe znajdują się w rękach pierwszych uczestników każdej drużyny.
Na sygnał gwizdkiem pierwszy uczestnik z pałeczką sztafetową biegnie dookoła prostokąta.
Po obiegnięciu całego okrążenia podaje pałeczkę drugiemu uczestnikowi stojącemu i oczekującemu na przekazanie pałeczki i tak dalej.
Zabawa kończy się gdy ostatni uczestnik zakończy swoje okrążenie.
Zabawa rozgrywana na czas. Każdy uczestnik może biec jeden raz. Po skończonym swoim okrążeniu uczestnicy siadają wewnątrz prostokąta.
Ocena wyników
Zwycięzcą zabawy zostaje drużyna, która w najkrótszym czasie pokona 10 okrążeń prostokąta.
SADZENIE ZIEMNIAKÓW

Liczba uczestników: 10 osób (5 chłopców + 5 dziewczynek)
Przybory: stojaki, 2 szarfy, piłki do tenisa ziemnego
Czas rozgrywania konkurencji: na czas
Przebieg zabawy
1. Ustawienie: na linii startu w rzędach dwie drużyny
2. Pierwszy z każdego rzędu wybiega niosąc w rękach (ziemniaki (piłki), które sadzi
w wyznaczonych miejscach (wewnątrz szarf), następnie biegnie i obiega stojak
i w drodze powrotnej zbiera ziemniaki (piłeczki) i podaje je kolejnemu uczestnikowi.
Jeżeli ziemniak (piłka) opuści szarfę, uczestnik musi wrócić i ją ponownie umieścić
w wyznaczonym miejscu.
3. Zabawa zostaje zakończona w momencie, kiedy ostatni uczestnik drużyny zakończy zabawę.
Każdy uczestnik może jeden raz brać udział w danej zabawie.
Ocena zabawy

Zabawę wygrywa drużyna, która w najkrótszym czasie pokona daną konkurencję.
O kolejności miejsc decyduje uzyskany lepszy czas przez drużynę.
HALOWA PIŁKA NOŻNA
Uczestnicy: 10 osób (5 chłopców i 5 dziewczynek)
Czas gry: uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn
Boisko: wymiary 40m x 20m
System gry: w zależności od ilości zgłoszonych drużyn (pucharowy, z podziałem na grupy, do dwóch przegranych itd.)
Przebieg zawodów
1. I połowa grają chłopcy (5 osób w tym bramkarz)
2. II połowa grają dziewczynki (j.w.)
3. Po I połowie następuje zmiana (dziewczęta zmieniają chłopców)
Ocena zawodów
1. Zwycięzcą zawodów zostaje drużyna, która wygra wszystkie swoje mecze.
2. Każdy mecz musi być rozstrzygnięty na korzyść jednej z drużyn.
3. W razie remisu w normalnym czasie gry decydują rzuty karne strzelane na przemian
( ta sama drużyna: 1 chłopiec, 1 dziewczyna)
(pomiędzy drużynami: 1 chłopiec, 1 chłopiec, 1 dziewczyna, 1 dziewczyna).
Jeżeli po serii chłopiec – chłopiec (jeden z nich strzeli bramkę a drugi nie) mecz zostaje zakończony – rozstrzygnięty.