XIV Otwarte Mistrzostwa Szachowe klubu LZS VICTORIA CHRÓŚCICE

XIV Otwarte Mistrzostwa Szachowe klubu LZS VICTORIA CHRÓŚCICE

i Gminy Dobrzeń Wielki – 22 grudnia 2013 r.

1. Cele turnieju:

– wyłonienie mistrza sekcji szachowej klubu LZS Victoria Chróścice na 2013 r.

– wyłonienie mistrza gminy Dobrzeń Wielki (spośród zawodników funkcjonujących na terenie Gminy

i mieszkańców Gminy)

– popularyzacja szachów.

2. Organizator:

Sekcja Szachowa LZS VICTORIA CHRÓŚCICE www.victoria.chroscice.pl

Szkoła Szachowa „Czarny Koń” – www.czarnykon.net.pl

3. Termin i miejsce gry:

22 grudnia 2013 r., rozpoczęcie turnieju o godzinie 10.00 (potwierdzanie zgłoszeń do 9:45).

46-080 Chróścice, ul. Powstańców Śląskich 11 – nowa sala OSP w Chróścicach (obok Kręgielni),

(woj. Opolskie).

4. Zgłoszenia:

– serwis turniejowy na www.chessarbiter.com

– e-mail: kontakt@czarnykon.net.pl

– sms -> tel. 691-855-524 Rafał Małecki

5. System i tempo gry:

W turnieju może wziąć udział każdy bez względu na posiadaną kategorię i przynależność klubową.

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

Tempo gry – 15 minut dla zawodnika na rozegranie partii.

6. Wpisowe:

Zawodnicy bez kategorii szachowej: 10 zł

Pozostali zawodnicy: 20 zł

7. Nagrody:

Seniorzy:

I miejsce – 300 zł + puchar

II miejsce – 200 zł

III miejsce – 120 zł

Juniorzy:

I miejsce – 120 zł + puchar

II miejsce – 100 zł

III miejsce – 80 zł

Najlepszy zawodnik do rankingu 2000 (włącznie) – 100 zł.

Najlepsza kobieta (przy minimum 3 zawodniczkach) – 100 zł.

Najlepszy zawodnik Victorii Chróścice – 100 zł.

Najlepszy zawodnik bez kategorii – nagroda rzeczowa.

Nagrody Mistrzostw Gminy w kategoriach: senior, kobieta, junior – puchary i upominki.

Nagrody pieniężne nie są łączone.

8. Uwagi końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie.

Główny sponsor turnieju: LZS VICTORIA CHRÓŚCICE