XI Samorządowo-medialno-sportowy turniej kręgli-komunikat końcowy

XI Samorządowo-medialno-sportowy turniej kręgli

komunikat końcowy