VII ZJAZD DELEGATÓW DOLNOŚLĄSKIEGO ZRZESZENIA LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE

VII  ZJAZD DELEGATÓW

DOLNOŚLĄSKIEGO ZRZESZENIA LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE


W dniu 25 listopada 2023 roku w Sali konferencyjnej Fundacji Krzyżowa koło Świdnicy odbył się VII  Zjazd Delegatów Dolnośląskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. W zjeździe uczestniczyło 56 z 64 delegatów wybranych na Zjazd  co stanowiło 87,5 % frekwencji.

 1. Zjazd dokonał zmian statutowych poprzez zatwierdzenie nowego statutu przedstawionego przez Komisję Statutową wybraną w miesiącu marcu przez Zarząd.
 2. Zjazd dokonał podsumowania czteroletniej działalności obecnych władz , na wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 3. Delegaci wybrali nowe władze na kolejne 4 lata (2024– 2027).

Nowo wybrany Zarząd Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS we Wrocławiu:

 1. Leszek Noworól – prezes Zarządu
 2. Andrzej Cywiński – Wiceprezes Zarządu
 3. Adam Dymitroca – Wiceprezes Zarządu
 4. Piotr Rostkowski – Sekretarz Zarządu
 5. Marek Dłubała- członek Zarządu,
 6. Aleksander Wroński – członek Zarządu,
 7. Wiesław Jasiński – członek Zarządu,
 8. Rafał Jakubowski – członek Zarządu,
 9. Marian Żygadło – członek Zarządu,
 10. Ryszard Wojciechowski – członek Zarządu,
 11. Bogdan Ogrodowczyk – członek Zarządu

Nowo wybrana Dolnośląska Komisja Rewizyjna:

 1. Henryk Bartoszewski – Przewodniczący,
 2. Aleksander Bajsarowicz – Wiceprzewodniczący,
 3. Tomasz Michalski – Sekretarz,
 4. Zbigniew Bednarek,
 5. Zbigniew Żurowski,

Skład Dolnośląskiego Zarządu oraz Dolnośląskiej Komisji Rewizyjnej na lata 2024-2027

 

 • IMG20231125125044_Easy-Resize.com
 • IMG20231125125030_Easy-Resize.com
 • IMG20231125122652_Easy-Resize.com
 • IMG20231125125018_Easy-Resize.com
 • IMG20231125125020_Easy-Resize.com
 • IMG20231125122642_Easy-Resize.com
 • IMG20231125122632_Easy-Resize.com
 • IMG20231125115521_Easy-Resize.com
 • IMG20231125115509_Easy-Resize.com
 • IMG20231125115553_Easy-Resize.com
 • IMG20231125122625_Easy-Resize.com
 • IMG20231125115537_Easy-Resize.com
 • IMG20231125115551_Easy-Resize.com
 • IMG20231125115618_Easy-Resize.com
 • IMG20231125115623_Easy-Resize.com
 • IMG20231125114812_Easy-Resize.com
 • IMG20231125115506_Easy-Resize.com
 • IMG20231125114806_Easy-Resize.com
 • IMG20231125115615_Easy-Resize.com
 • IMG20231125114725_Easy-Resize.com
 • IMG20231125114738_Easy-Resize.com
 • IMG20231125114754_Easy-Resize.com
 • IMG20231125114016_Easy-Resize.com
 • IMG20231125110321_Easy-Resize.com
 • IMG20231125110322_Easy-Resize.com
 • IMG20231125110318_Easy-Resize.com
 • IMG20231125110300_Easy-Resize.com
 • IMG20231125105023_Easy-Resize.com
 • IMG20231125105028_Easy-Resize.com
 • IMG20231125105030_Easy-Resize.com
 • IMG20231125105021_Easy-Resize.com
 • IMG20231125104822_Easy-Resize.com
 • IMG20231125104826_Easy-Resize.com
 • IMG20231125104802_Easy-Resize.com
 • IMG20231125104745_Easy-Resize.com
 • IMG20231125104726_Easy-Resize.com
 • IMG20231125104735_Easy-Resize.com