V OTWARTY TURNIEJ W STRZELANIU Z BRONI PNEUMATYCZNEJ

V OTWARTY TURNIEJ DOLNOŚLĄSKI W STRZELANIU Z BRONI PNEUMATYCZNEJ

31.05.2014, Księgienice

Komunikat organizacyjny