V Dolnośląski Zjazd Delegatów Zrzeszenia LZS

W dniu 28 listopada na Świetlicy Wiejskiej w Burkatowie odbył się V Dolnośląski Zjazd Delegatów Zrzeszenia LZS
Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom. W wyniku przeprowadzonych wyborów  wybrano władze, które przedstawiają się następująco:

Worsa Zygmunt – Prezes Zarządu Rady DZ LZS

Noworól Leszek – Wiceprezes Zarządu Rady DZ LZS

Cywiński Andrzej – Wiceprezes Zarządu Rady DZ LZS

Rostkowski Piotr – Sekretarz Zarządu Rady DZ LZS

Chwajoł Waldemar – Członek Zarządu Rady DZ LZS

Dymitroca Adam – Członek Zarządu Rady DZ LZS

Jasiński Wiesław – Członek Zarządu Rady DZ LZS

Dudkowski Ryszard – Członek Zarządu Rady DZ LZS

Żygadło Marian – Członek Zarządu Rady DZ LZS

Jóźwik Grażyna – Członek Zarządu Rady DZ LZS

Marcinkowski Janusz – Członek Zarządu Rady DZ LZS

Członkowie Rady DZ LZS: Bucyk Andrzej, Haber Franciszek, Cygan Janusz, Chorążyczewski Stanisław,Grędziński Stanisław, Szydełko Kazimierz, Dulik Ryszard, Ogrodowczyk Bogdan, Lodziński Mieczysław, Przybyło Janusz, Kozdrowicki Andrzej, Zaremba Andrzej, Lipień Wiesław, Śnioszek Zdzisław, Wroński Aleksander, Wydmuch Zygmunt.

Komisja Rewizyjna:

Mieczysław Gwiazda – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Aleksander Bajsarowicz – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Janusz Gładosz – Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Stanisław Mrówka – Członek Komisji Rewizyjnej

Zbigniew Małysa – Członek Komisji Rewizyjnej