Turniej tenisa stołowego strefy I – wyniki

K O M U N I K A T
Z TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO 1 STREFY
XVI Dolnośląskich Igrzysk LZS – Mieszkańców Wsi i Miast
Sulików 15.03.2015 r.

Komunikat końcowy