Turniej piłki nożnej „PKCz” chłopców stref 2 – wyniki

K O M U N I K A T
z Turnieju 2 Strefy Piłki Nożnej Chłopców „Piłkarska Kadra Czeka”
XVI DOLNOŚLĄSKICH IGRZYSK LZS – MIESZKAŃCÓW WSI I MIAST 2015
Przedwojów 07.05.2015 r.
Komunikat końcowy