Turniej piłki nożnej chłopców „Piłkarska Kadra Czeka” – strefa VI

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

STREFOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW – strefa VI

„PIŁKARSKA KADRA CZEKA”

Cel turnieju:

– wyłonienie najlepszej drużyny, która reprezentować będzie strefę VI w finale dolnośląskim;

– popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży.

Termin i miejsce:

– 10 maja 2015 r. /niedziela/;

– boisko w Piławie Dolnej /powiat dzierżoniowski/.

– przyjazd ekip do godz. 10.45; losowanie o godz. 10.50; rozpoczęcie turnieju o godz. 11.oo

– zgłoszenie drużyn w terminie do 05.05.2015 r. (tel. kom. 503 42 44 47 – Wiesław Jasiński Sekretarz PZ LZS Dzierżoniów).

Organizatorzy:

– Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu

– Powiatowe Zrzeszenie LZS Dzierżoniów

– LKS „Orzeł” Piława Dolna

Prawo udziału:

– w turnieju występują po dwie drużyny z powiatów: wałbrzyskiego, świdnickiego i dzierżoniowskiego;

– w turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy z rocznika 2000 i młodsi;

– drużyna może liczyć 15 zawodników i w każdym meczu dozwolona jest wymiana 4 zawodników (w tym bramkarza);

– czas gry: 2 x 15 minut;

– w przypadku podziału na grupy (losowanie) zwycięzcy grup grają o pierwsze miejsce w turnieju i awans do turnieju dolnośląskiego, natomiast drużyny, które zajmą drugie miejsca w grupach grają o III miejsce w turnieju;

– każdy zawodnik musi posiadać dokument potwierdzający datę urodzenia (legitymacja szkolna, legitymacja LZS, paszport) bez posiadania takiego dokumentu zawodnik nie zostanie dopuszczony do turnieju, a w przypadku stwierdzenia, że taki zawodnik jest na boisku orzeknie się walkower na korzyść drużyny przeciwnej;

– każdy zawodnik uczestniczący w turnieju musi posiadać aktualne badania lekarskie zezwalające na grę w turnieju.

Ubezpieczenia:

– od NW i OC – warunki ogólne określone przez DZ LZS (Polisa PZU S.A.) lub we własnym zakresie.

Nagrody:

– nagrody honorowe;

Postanowienia końcowe:

– koszty uczestnictwa drużyny w finale pokrywają jednostki delegujące swoich reprezentantów;

– do turnieju nie zostaną dopuszczone drużyny, które przyjadą bez opiekunów;

– organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy osobiste uczestników;

– w turnieju obowiązywać będą przepisy gry piłki nożną, a interpretacja tych przepisów oraz ostateczne rozstrzygnięcia w sprawach spornych, należeć będą do sędziego (na boisku) i organizatorów (w  pozostałych sprawach);

– drużyny winny posiadać jednakowe stroje z numerami na koszulkach, gra w korkach jest zabroniona;

– interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.