Turniej halowej piłki nożnej do lat 13 – strefa IV

R E G U L A M I N

             TURNIEJU  PIŁKI  NOŻNEJ  HALOWEJ CHŁOPCÓW  DO LAT 15 –

 eliminacje strefy IV

rozgrywanego w ramach XVI Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi i Miast

 

  1. CEL:
  • wyłonienie najlepszego zespołu chłopców do lat 15 do udziału w Finale Dolnośląskim ( Witoszów  11.2015r.)
  1. ORGANIZATORZY:

–     Urząd Gminy w Kunicach

–     Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu ,

–     Powiatowe Zrzeszenie  „Ludowe Zespoły Sportowe” w Legnicy

  • Gimnazjum w Spalonej

3    TERMIN I MIEJSCE:

Turniej odbędzie się dnia  13.11.2015 r.  na hali sportowej  Gimnazjum w Spalonej  (gmina  Kunice ) od godz. 10.00 . Przyjazd zespołów : do godz. 9 30.

4    UCZESTNICTWO:

Prawo udziału mają reprezentanci powiatów : złotoryjskiego, średzkiego, jaworskiego i legnickiego – klub lub szkoła.

Drużyny grają w składach  5 – osobowych (4 + bramkarz) .

Prawo startu mają chłopcy urodzeni w 2002 – 2000

Obowiązuje lista uczestników potwierdzona przez jednostkę delegującą.

Drużyna liczy łącznie 10 zawodników, zmiany w grze – system hokejowy.

Zawodnicy winni posiadać : dokumentu tożsamości  (legitymacja szkolna dla weryfikacji daty urodzenia i miejsca zamieszkania) , ubezpieczenia od NW i aktualne badania lekarskie.

  1. SYSTEM ROZGRYWEK.

Zmiany w grze – system hokejowy .

System gier uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn

System : „każdy z każdym” lub podział na grupy drogą losowania i w grupach „każdy z każdym”.

Obowiązują jednolite stroje sportowe i obuwie miękkie o jasnej podeszwie (trampki , tenisówki).

Turnieje będą rozgrywane piłkami halowymi.

  1. NAGRODY:

Trzy pierwsze zespoły otrzymają puchary .

Mistrz Turnieju uzyska prawo startu w finale dolnośląskim .

  1. SPRAWY FINANSOWE:

Koszty organizacyjne i nagrody honorowe zabezpiecza  Dolnośląskie Zrzeszenie LZS Wrocław, dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. Krajowego Z LZS i Ministerstwa  Sportu i Turystyki  w Warszawie.

Koszty dojazdów pokrywają jednostki delegujące swoich reprezentantów.

  1. SPRAWY RÓŻNE:

Ze względów organizacyjnych prosi się o potwierdzenie udziału w Turnieju do dnia: 09.11.2015 r. telefonicznie: (76) 7243418, lub 533335310

Obowiązują przepisy PZPN dot. rozgrywek piłki halowej .

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zaginione.

Wstęp na halę tylko w zmiennym obuwiu.

 

ORGANIZATORZY