Tenis stołowy – eliminacje strefy III

1. CEL:
– popularyzacja gry w tenisa stołowego wśród młodzieży szkolnej  i osób dorosłych .

– wyłonienie najlepszych zawodników  ze strefy III do udziału w finale dolnośląskim .

 

2. ORGANIZATORZY:

–    Dolnośląskie Zrzeszenie LZS Wrocław ,

–    Powiatowe Zrzeszenie LZS w Lubinie

–    Szkoła Podstawowa w Raszówce

3. TERMIN I MIEJSCE:

Turniej odbędzie się dnia 30.03.2014 r. (niedziela ) od godz. 11.00 w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w  Raszówce . Przyjazd uczestników do godz. 10.30.

 

4. UCZESTNICTWO:

 

Prawo gry ma pierwszych 6 zawodników/czek z  eliminacji powiatowych , z powiatów : Góra, Głogów, Lubin i Polkowice , w kategoriach:

 

– młodzik/ czka 2001 i młodsi

– kadet/ ka 2000 , 1999

– junior/ ka 1998, 1997, 1996

– senior/ ka 1995 i starsi

 

5.  SYSTEM ROZGRYWEK:  do dwóch przegranych spotkań.

 

6.  FINANSOWANIE:

Dolnośląskie Zrzeszenie LZS zabezpiecza nagrody honorowe oraz częściowe koszty organizacyjne, w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego ,Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie i  Krajowego Zrzeszenia LZS.

Koszty dojazdów pokrywają jednostki delegujące ,bądź sami uczestnicy.

 

7.  NAGRODY :

Zawodnicy/ czki , którzy zajmą miejsca 1-3 otrzymają medale i dyplomy.

Zdobywcy miejsc 1-3 we wszystkich kategoriach wiekowych uzyskają prawo  startu   w Finale Dolnośląskim  :12.04.2014 r. w Sulikowie (powiat Zgorzelecki).

 

8.  SPRAWY RÓŻNE:

Obowiązują przepisy PZTS i decyzje Sędziego Głównego w sprawach  technicznych oraz organizatorów – w sprawach organizacyjnych.

Uczestnicy winni posiadać strój sportowy  (rakietkę do tenisa)

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zaginione.

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.