Szkoły Ponadgimnazjalne – Dolnośląska Liga 2015

OŚRODEK

Komunikat organizacyjny

Ligi Wojewódzkiej Szkół   2015

Impreza współfinansowana ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Organizacja finałów gier zespołowych.Ligi Woj Szkół 2015

Harmonogram pobytu w Ośrodku finał 2015

program działania sportowego Szkoły 2015

wykaz szkół z programu 2015