Szkolenie Organizatorów Sportu , Zebranie Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS

Przypominamy , że w dniach 20-22.03.2015 roku w Ośrodku Szkoleniowo- Sportowym w Nowej Bystrzycy odbędzie się szkolenie Organizatorów Sportu oraz planowe Posiedzenie Rady DZ LZS i Komisji Rewizyjnej. Przyjazd w dniu 20 marca 2015 roku do godziny 18.00. Posiedzenie Rady – godzina 19.30.

Tematyka zebrania:

1. Bilans DZ LZS za 2014 ze sprawozdaniem Dolnośląskiej Komisji Rewizyjnej Z LZS z jego badania,

2. Preliminarz DZ LZS na 2015 rok i kalendarz imprez sportowych oraz szkolenia,

3. Informacja o uzyskanych zadaniach do realizacji z konkursów centralnych i wojewódzkich oraz zasady dofinansowania imprez z Kalendarza DZ LZS w 2015  roku,

4. Informacja o realizacji porozumienia dot. ubezpieczeń NNW i OC na 2015 rok przez DZ LZS,

5. Bieżąca informacja Pow. Z LZS i Kierowników Oddziałów o sytuacji w powiatach,

6.Program „Organizator sportu … ” 2015

7. Sprawy różne :

–  Przyjęcia – skreślenia członków DZ LZS,

–  Przygotowania do V Dolnośląskiego Zjazdu LZS.