Szkolenie organizatorów sportu dla potrzeb XX igrzysk LZS i mieszkańców wsi i miast

Informujemy , że w dniach 23-25.11.2018 w ośrodku szkoleniowo – sportowym „JAGNA” w Nowej Bystrzycy odbędzie się szkolenie organizatorów sportu dla potrzeb XX Igrzysk LZS mieszkańców wsi i miast. W szkoleniu biorą udział członkowie Zarządu   i   Rady DZ LZS oraz członkowie WKR.

program szkolenia :

  • podsumowanie przebiegu XIX Igrzysk LZS,
  • stan finansowy DZ LZS,
  • podsumowanie działalności ośrodka w 2018 roku,
  • opracowanie regulaminów XX Dolnośląskich igrzysk LZS,
  • opracowanie kalendarza imprez XX Igrzysk LZS,
  • sprawy różne