Święto niepodległości w Głosce

Święto Niepodległości na Pingpongowo
W dniu 15 listopada 2021 r. w Sali Sportowej Głosce odbył się siódmy z kolei Turniej
tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży. Tym razem przy umiarkowanej frekwencji
spowodowanej zapewne przedłużonym weekendem świątecznym , 31 młodych
adeptów plastikowej piłeczki ze szkółek tenisowych w Lutyni, Miękini i Głoski z
terenu Gminy Miękinia oraz pięciu klubów z Dolnego Śląska – z AZS UE Wrocław,
MLKS ZENIT Międzybórz, MKS ROKITA Brzeg Dolny, Ślęza Wiry i MKS
WOLAVIA Wołów – zawitało do gościnnej Głoski, ażeby uczcić Święto
Niepodległości na Pingpongowo. Sponsorem głównym turnieju był Operator
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA, sponsor projektu PINGPONG z
GAZEM 2021. Ponadto nasz turniej wspierali: Sponsor Główny Klubu, KGHM
Polska Miedź w Lubinie , PZTS w Warszawie, sponsor projektu PINGPONGOWE
MARZENIA, Fundacja KGHM Polska Miedź z Lubina, sponsor projektu pn.
MIEDZIOWE PINGPONGI 2021 oraz FUNDACJA Niepodległa, która przekazała
nam piękne patriotyczne upominki Piękne puchary dla najlepszych zawodników
ufundował Wójt Gminy Miękinia, Pan Jan Marian Grzegorczyn, które w zastępstwie
wręczał Radny Gminy Miękinia i Sołtys wsi Głoska, Pan Kazimierz Wielgus oraz
najlepszy zawodnik ODRY, zawodnik z Tajlandii, kol.Nuchchart Sitisak. Patronem
turnieju były Firmy wspierające nasz Klub: ROEBEN Ceramika Budowlana ze
Środy Śląskiej, POWIAT Średzki, SCHUMACHER PACKAGING oraz VERPA
FOLIE z Krępic, ELDISY Polska Sp.z.o.o. ze Środy Śląskiej, WAGO ELWAG
Sp.z.o.o. z Wróblowic i Wrocławia, ALBA Polska Sp.z.o.o. AKS INVEST PIOTR
SŁUGOCKI z Wrocławia, SODA PLUSS z Krępic.Dzięki ich hojności wszystkie
dzieci i młodzież uczestniczące w zawodach otrzymały paczki ze słodyczami. Prezes
Polskiego Związku Tenisa Stołowego w Warszawie, Pan Dariusz SZUMACHER,
przekazał nieodpłatnie 8 nagród rzeczowych w postaci sprzętu do tenisa stołowego
firmy TIBHAR. Ponadto pomoc rzeczową w formie napoi, ciastek, pizzy przekazali
nasi stali darczyńcy : BLEK Paweł Jacykowski z Białkowa, Piekarnia Paweł
Wiśniewski ze Ścinawy, Sklep Małgorzaty GRZYB z Głoski, oraz nasz niezawodny
sponsor indywidualny Pan Jacek Misztoft. Owocową niespodziankę sprawiła dzieciom
i młodzieży Pani Ewelina Karczewska , współwłaścicielka Firmy „Maciejowy Sad” i
Radna Gminy Miękinia, która przekazała dorodne, jesienne jabłka.Bardzo pięknie
dziękujemy Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini, Pani Małgorzacie
Sidorskiej-Sujeckiej za pomoc i życzliwe udostępnienie obiektów w Głosce.Wszyscy
młodzi pasjonaci pingponga z niecierpliwością czekają na ósmy z kolei turniej z okazji
Świętego Mikołaja, tradycyjny Turniej Mikołajkowy.
Wyniki sportowe turnieju:
1. Klimek Piotr
2. Ulatowski Wiktor
3-4. Zajączkowski Rafał
Staniowski Stanisław
5-6. Ostoja-Solecki Jakub
Staniowski Dawid
7-8. Skawińska Nikola
Borek Arkadiusz
Szanowni Państwo,
Informujemy, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest Sponsorem wydarzenia „PING
PONG z GAZEM 2021”.
GAZ-SYSTEM to spółka Skarbu Państwa o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Jest
operatorem systemu przesyłowego gazu w Polsce oraz właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego w Świnoujściu. Świadczy usługi przesyłu gazu poprzez własną sieć gazociągów wysokiego
ciśnienia. Spółka zapewnia bezpieczeństwo energetyczne kraju, przyczyniając się także do rozwoju
europejskiego rynku gazu.
GAZ-SYSTEM realizuje ambitny program inwestycyjny zakładający budowę blisko 2000 km nowych
gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w
tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa
połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i
będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.
GAZ-SYSTEM realizując politykę rządu w zakresie zapewnienia niezależności i bezpieczeństwa
energetycznego kraju, stwarza warunki sprzyjające gospodarczemu rozwojowi regionów. Realizowane
inwestycje gazowe dają nowe perspektywy rozwoju i umożliwiają podejmowanie działań na rzecz ochrony
środowiska.
GAZ-SYSTEM jest spółką odpowiedzialną społecznie i realizuje inwestycje z poszanowaniem praw
wszystkich interesariuszy. W ramach swej działalności spółka prowadzi aktywnie dialog z interesariuszami
oraz wspiera inicjatywy m.in. z zakresu sportu, kultury i sztuki, nauki, ekologii, bezpieczeństwa, oraz
wydarzeń gospodarczych i branżowych.
Poprzez podatki odprowadzane do samorządów lokalnych Spółka przyczynia się do rozwoju lokalnej
infrastruktury, powstawania nowych miejsc pracy oraz poprawy komfortu życia społeczności lokalnych.
Więcej informacji o spółce GAZ-SYSTEM, znajduje się na stronie www.gaz-system.pl.