STREFOWY TURNIEJ „PUCHAR LATA ORLIK – 2015” – strefa V

XVI   DOLNOŚLĄSKIE IGRZYSKA LZS – MIESZKAŃCÓW WSI i MIAST

R E G U L A M I N

STREFOWEGO TURNIEJU „PUCHARU LATA – ORLIK – 2015”

( V strefa Kłodzko – Ząbkowice)

 Organizator:     Dolnośląskie Zrzeszenie LZS Wrocław, Powiatowe Zrzeszenie LZS

Kłodzko, Gmina Radków.

Termin i miejsce:    23 czerwca 2015 roku  godzina 10,00  boisko ORLIK

w Ścinawce Dolnej.

Cel turnieju:  a) upowszechnienie czynnego wypoczynku dzieci w okresie letnim

b)wyszukiwanie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo

  1. c) klasyfikacja powiatów i gmin do ogólnej punktacji Igrzysk
  2. d) wyłonienie najlepszej drużyny do Finału Dolnośląskiego

Prawo udziału: Posiadają drużyny będące członkami Zrzeszenia LZS, zawodnicy drużyny

urodzeni w 2002 r. i młodsi.

Czas gry 2 x 10 minut z 2 minutową przerwą, obuwie miękkie.

Przepisy gry, boisko ORLIK zgodnie z przepisami PZPN dla

dzieci ( młodzicy, trampkarze).

Zgłoszenia:  Przyjmuje Kazimierz Szydełko tel. 695 707 593  do dnia 22 czerwca,

e-mail  kazimierz.szydeko@neostrada.pl

W dniu zawodów kierownicy drużyn przedstawiają listę zawodników

z legitymacjami szkolnymi lub innymi dowodami tożsamości do weryfikacji.

Nagrody: Puchary i dyplomy dla 3 pierwszych drużyn.

Finansowanie: Drużyny startują na koszt własny lub jednostek delegujących, które są

odpowiedzialne za ubezpieczenie  NW zawodników.

Obsadę sędziowską zabezpieczają organizatorzy, którzy pokrywają koszty

zawodów tj. zakup nagród i opłaty sędziowskie.

Różne: W sprawach nagłych decyzję podejmuje sędzia w porozumieniu z organizatorem.