Strefa VIII w warcabach 100-polowych

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
 Strefowych warcab  100  – polowych 

Oława, 22.10.2016

I ORGANIZATOR:

Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu

Powiatowe  Zrzeszenia LZS w Oławie

II.TERMIN I MIEJSCE:

Dnia 22.10.2016 (sobota) godz.10.00 w Oławie Klub „Parnas”

ul.1-go Maja 13 , obok baru Tropic.

Przyjazd do godz. 9.45

III. UCZESTNICTWO :

Prawo udziału ma pierwszych ośmiu zawodników/czek z eliminacji powiatowych      w poszczególnych kategoriach.

kategoria:

orlik                   – 2006 i młodsi

młodzik             – 2003-2005

junior młodszy  – 2000-2002

junior                 – 1997-1999

senior                – 1996 i starsi

bez względu na ranking zawodników.

IV.SYSTEM ROZGRYWEK :

System szwajcarski na dystansie 7 rund. Szczegółowy sposób rozegrania zawodów

ustala organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym z zachowaniem przepisów

Polskiego Towarzystwo Warcabowego.

Przy równej ilości punktów o kolejności decydują:

-bezpośredni pojedynek

-ilość zwycięstw ogółem

-ilość zwycięstw „czarnymi”

– wartościowanie

V.ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenie ilościowe obowiązkowe do dnia 18.10.2016 r  ze względu na wynajem hali

tel. 502-504-580 lub meilem: lzs.olawa@poczta.onet.pl

VI .NAGRODY:

Honorowe

VII. INNE:

Koszty uczestnictwa pokrywają jednostki delegujące swoich reprezentantów.

Za rzeczy zaginione organizator nie odpowiada .

Uczestnicy muszą posiadać dokument potwierdzający datę urodzenia i adres zamieszkania (legitymacja szkolna, dowód osobisty, paszport) .