Strefa VIII PKCz dziewcząt i chłopców

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY     

STREFOWEGO (VIII) TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

DZIEWCZĄT i CHŁOPCÓW

„PIŁKARSKA KADRA CZEKA”

 

I TERMIN I MIEJSCE:

12.05.2016 r (czwartek) o godzinie 10.00 na Stadionie OCKF w Oławie.

Przyjazd drużyn do 9.30.

Zgłoszenia drużyn do 09.05.2016 r nr tel  502-504-580.

 

II ORGANIZATOR:

Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu

Powiatowe Zrzeszenie LZS w Oławie

 

III UCZESTNICTWO:

– zespoły piłkarskie dziewcząt i chłopców , które w eliminacjach powiatowych zajęły miejsca I-II

– zawodnicy urodzeni  w 2001 i młodsi

 

IV SYSTEM ROZGRYWEK:

Każdy z każdym 2×15 minut,  dozwolona zmiana 4 zawodników (w tym bramkarza), gra na pełno wymiarowym boisku, obuwie piłkarskie z wyłączeniem wkrętów.

 

V NAGRODY:

Nagrody honorowe .

 

VI RÓŻNE:

Zawodnicy muszą posiadać dokumenty potwierdzające datę urodzenia i miejsce zamieszkania, oraz aktualne  badania lekarskie.

Turniej będzie rozgrywamy w oparciu o przepisy PZPN i regulamin XVII Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi.

W sprawach szczególnych decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem.