Strefa VIII piłki siatkowej mężczyzn

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Strefowy  Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn

Oława, 23/10/2016

I Organizator

Powiatowe Zrzeszenie LZS w Oławie

II Termin i Miejsce

23.10.2016 r  godz.  w hali sportowej OCKF w Oławie ul. Sportowa o godz. 10.00

III. Uczestnictwo

Uczestniczą zespoły piłki siatkowej mężczyzn, które w eliminacjach powiatowych zajęły          I –II miejsce.

IV Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 10.10.2016 r

V System rozgrywek

System rozgrywek „każdy z każdym” z możliwością podziału na grupy.

VI Nagrody

Nagrody honorowe za miejsca I-III

VII Różne

W sprawach spornych decyduje sędzia główny w porozumieniu z organizatorami.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione