Strefa VIII piłki siatkowej kobiet

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Strefowy  Turniej Piłki Siatkowej Kobiet

Oława, 15.10.2016

 

I Organizator

Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu

Powiatowe Zrzeszenie LZS w Oławie

 

II Termin i Miejsce

16.10.2016 r  godz.  w hali sportowej OCKF  w Oławie ul. Sportowa 1  o godz. 10.00

 

III. Uczestnictwo

Uczestniczą zespoły piłki siatkowej kobiet,  które w eliminacjach powiatowych zajęły

I –II miejsce.

 

IV Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 10.10.2016 r

 

V System rozgrywek

System rozgrywek „każdy z każdym” z możliwością podziału na grupy.

 

VI Nagrody

Nagrody honorowe za miejsca I-III

 

VII Różne

W sprawach spornych decyduje sędzia główny w porozumieniu z organizatorami.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.