Strefa VIII LA

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY     

STREFOWYCH (VIII) ZAWODÓW LEKKOATLETYCZNYCH

BYSTRZYCA OŁAWSKA, 18.05.2016

 

I . TERMIN I MIEJSCE :

Dnia  18.05. 2016 r.  ( środa ) godzina 10,00 na obiektach LA ULKS „Młodzik”

w Bystrzycy Oławskiej . Przyjazd drużyn do 09.30

 

  1. ORGANIZATOR:

Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu

Powiatowe Zrzeszenie LZS w Oławie

Szkolny Związek Sportowy Gminy Oława

ULKS Młodzik Bystrzyca

 

III KONKURENCJE:

Juniorki młodsze i Juniorzy młodsi –  1999-2000 :

Dziewczęta     –           100 , 200 , 400 , 800 ,  wzwyż , w dal , kula, oszczep

Chłopcy          –           100 , 200 , 400 , 800 , 1500,  wzwyż , w dal , kula, oszczep

 

Juniorki i Juniorzy  – 1997-1998 .

Kobiety           –           100 , 200 , 400 , 800 , 1500,  wzwyż , w dal , kula, oszczep

Mężczyźni      –           100 , 200 , 400 , 800 , 1500,  wzwyż , w dal , kula, oszczep

 

  1. PRAWO UDZIAŁU:

Prawo udziału mają zdobywcy miejsc I-VI w poszczególnych konkurencjach i poszczególnych kategoriach z mistrzostw powiatowych.

 

  1. ZGŁOSZENIA :

Zgłoszenia przyjmowane będą do 13.05.2016 r  na adres lzs.olawa@poczta.onet.pl lub telefonicznie 502-504-580.

 

  1. KLASYFIKACJA :

Indywidualna w poszczególnych konkurencjach i kategoriach ( I – VIII m. – 9,7,6,5….1 pkt.)

 

VII. NAGRODY:

Nagrody honorowe.

 

VIII. R Ó Ż N E :

Uczestnicy muszą posiadać dokument potwierdzający datę urodzenia i badania lekarskie.

Za posiadanie aktualnych badań  lekarskich odpowiadają kierownicy poszczególnych ekip.

Zawodnicy z wkrętami dłuższymi niż 6 mm nie zostaną dopuszczeni do rywalizacji,

W skoku  wzwyż obowiązuje obuwie bez kolców.