Strefa VII turnieju tenisa stołowego

XVII D O L N O Ś L Ą S K I E  I G R ZY S K A  L ZS – M I E S ZK A Ń C Ó W  W S I  I  M I A S T

P a t r o n a t   h o no r o w y : M a r s za ł e k W o j . Do l n o ś l ą s ki e g o

Regulamin

Strefowych  Mistrzostw w Tenisie Stołowym – strefa VII

1.Organizator:

 • Starostwo Powiatowe w Trzebnicy,
 • Powiatowe Zrzeszenie LZS w Trzebnicy,
 • Miejsko – Gminne Zrzeszenie LZS w Żmigrodzie,
 • ULKS ZOK Żmigród,
 • ZPK Żmigród.

2.Termin i miejsce:                                                                                 

 • 28 lutego 2016 r. /niedziela/, godz. 1000, hala sportowa przy Zespole Szkół Dwujęzycznych ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie

3.Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:

 • młodzik ur. 2003 i mł.
 • kadet ur. 2002 i 2001
 • junior ur. 2000, 1999, 1998
 • senior ur. 1997 i starsi

4.Prawo startu:

 • Prawo udziału w turnieju strefowym ma sześciu pierwszych zawodników i zawodniczek z eliminacji powiatowych. W mistrzostwach uczestniczą zawodnicy i zawodniczki będący członkami LZS (UKS, ULKS), mieszkańcy wsi i miast zgłoszeni do udziału                         w mistrzostwach, z wyłączeniem zawodników /czek, zgłoszonych w klubach, nie będących członkami Dolnośląskiego / Powiatowych Zrzeszeń LZS.

5.Sposób przeprowadzenia zawodów:

 • Zawody rozegrane zostaną systemem do trzech wygranych setów i do dwóch porażek (system niepełny z możliwością gry o II miejsce).

6.Klasyfikacja:

 • Indywidualna w poszczególnych kategoriach.

7.Zgłoszenia:

 • Przyjmowane będą w dniu zawodów od godz. 845 do godz. 945. Zamknięcie list startowych godz. 950

8.Sprawy finansowe:

 • Koszty organizacyjne, nagród honorowych i dyplomów pokrywają organizatorzy.
 • Koszty dojazdu pokrywają jednostki delegujące.

9.Nagrody:

 • Za miejsca 1-3 nagrody honorowe i dyplomy, w miarę możliwości upominki rzeczowe

10.Uwagi końcowe:

 • Obowiązują przepisy PZTS i decyzje Sędziego Głównego w sprawach technicznych         i organizatorów w sprawach organizacyjnych.
 • Uczestnicy powinni posiadać:
 • dokument tożsamości (np. legitymacja szkolna, dowód osobisty, paszport dla weryfikacji daty urodzenia i miejsca zamieszkania)
 • aktualne badania lekarskie lub zgodę rodzica – prawnego opiekuna na udział w mistrzostwach
 • strój sportowy, miękkie obuwie, rakietę do tenisa stołowego
 • wejście na plac gry wyłącznie w zmiennym, miękkim obuwiu sportowym!!!
 • ważne ubezpieczenie od NW
 • Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy skradzione i zaginione.