Strefa VII – turniej piłki siatkowej kobiet i mężczyzn

XIV DOLNOŚLĄSKIE IGRZYSKA LZS I MIESZKAŃCÓW WSI
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
ELIMINACJI STREFY VII W PIŁCE SIATKOWEJ
KOBIET I MĘŻCZYZN

I CEL:
– wyłonienie najlepszego zespołu kobiet i mężczyzn w piłce siatkowej -ze strefy VII do udziału w finale dolnośląskim
– klasyfikacja gmin i powiatów do punktacji ogólnej Igrzysk.

II. ORGANIZATORZY:
– Dolnośląskie Zrzeszenie LZS Wrocław,
– Powiatowe Zrzeszenie LZS w Trzebnicy
– SMS Olimp Oborniki Śląskie

III.. TERMIN I MIEJSCE:
Turnieje kobiet i mężczyzn zostaną rozegrane równolegle w dniu 27.10.2013 r. w hali sportowej przy w Obornikach Śląskich (powiat trzebnicki), przy gimnazjum,
ul. Kownackiego 4.
Przyjazd drużyn do godz. 9.30, rozpoczęcie rozgrywek o godz. 10:00

IV. UCZESTNICTWO
W turnieju mają prawo uczestniczyć maksymalnie po dwa zespoły wyłonione z mistrzostw LZS powiatów.

V. SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej będzie rozgrywany w oparciu o przepisy PZPS .
System rozgrywek w zależności od ilości zgłoszonych zespołów : „każdy z każdym” lub podział na 2 grupy drogą losowania, w grupach: każdy z każdym.
Gra do 2 wygranych setów. Maksymalny skład ilościowy drużyn : 12 osób.

VI. NAGRODY.
Nagrody honorowe : puchary za miejsca I-III ,zapewnia Dolnośląskie Zrzeszenie LZS Wrocław, dzięki dofinansowaniu Krajowego, Zrzeszenia LZS ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie.

VII. SPRAWY RÓŻNE:
Wstęp na halę wyłącznie w zmiennym obuwiu .
Zawodnicy winni być ubezpieczeni od NW .
Dojazd na koszt jednostek delegujących, lub samych uczestników.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione.
Potwierdzenie udziału w turniejach : do dnia 24.10.2013 r. tel. 508-131-075 lub 500-585-133
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorom.