Strefa VI w warcabach 100-polowych

KOMUNIKAT  KOŃCOWY
STREFOWEGO TURNIEJU WARCAB STUPOLOWYCH  – STREFA VI
BURKATÓW, 16.10.2016

Komunikat końcowy