Strefa VI turnieju halowej piłki nożnej do lat 13

KOMUNIKAT

Turnieju  piłki  halowej do lat 13 – tu

ELIMINACJE  STREFOWE

w ramach XVII  DOLNOŚLĄSKICH IGRZYSK  LZS  I  MIESZKAŃCÓW WSI

Patronat   honorowy : M a r s z a ł e k    W o j e w d z t w a   D o l n o ś l ą s k i e g o

Mieroszów,  20  luty  2016r.

Komunikat końcowy