Strefa VI jesiennych biegów przełajowych

KOMUNIKAT KOŃCOWY
ZE STREFOWYCH INDYWIDUALNYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH
w ramach XIV Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi
Patronat honorowy : M a r s z a ł e k Woj. D o l n o ś l ą s k i e g o

Pobierz załączniki:

biegi_czarnybor (rozmiar 232 KB)