Strefa V w tenisie stołowym

Komunikat organizacyjny – Strefa V w tenisie stołowym (powiat kłodzki
i Ząbkowice Ślaskie)

w ramach XVII Dolnośląskich Igrzysk LZS Mieszkańców Wsi i Miast.

KROSNOWICE – 26.02.2016 (PIĄTEK) GODZ. 11:00 SALA SPORTOWA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W KROSNOWICACH

1. Cel:
a) wyłonienie najlepszych zawodników strefy V do zawodów
dolnośląskich.

2. Prawo udziału:
Zawody odbędą się w następujących kategoriach wiekowych:
a) młodzicy – 2003 i młodsi,
b) kadeci – 2002-2001,
c) juniorzy – 1998, 1999, 2000
d) seniorzy – 1997 i starszy

3. System rozgrywek:
Zależnie od ilości zgłoszonych zawodników w poszczególnych
kategoriach.

4. Klasyfikacja:
a) indywidualna w poszczególnych kategoriach,
b) punktacja gmin i powiatów.

5. Nagrody:
medale i dyplomy za pierwsze 3 miejsca.

6. Finansowanie:
a) Dolnośląskie Zrzeszenie LZS,
b) Powiatowe Zrzeszenie LZS Kłodzko,
c) Rada Gminy LZS Kłodzko

7. Różne:
Sędzia główny zawodów pani Barbara Bromboszcz.
W turnieju obowiązują przepisy PZTS i decyzje Sędziego głównego.
Zgłoszenia w biurze zawodów do godz. 10:30.
Zawodnicy powinni posiadać ubezpieczenie NW.
W sprawach organizacyjnych kontakt z panią Barbarą Bromboszcz 884 782 194