Strefa V halowej piłki nożnej do lat 13

R E G U L A M I N  

Strefowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Chłopców do 13 lat

(strefa VI Kłodzko – Ząbkowice)

Impreza odbywa się  w ramach  XVII Dolnośląskich Igrzysk LZS – Mieszkańców Wsi i Miast

2016 pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

 

 1. CEL ZAWODÓW

* Popularyzacja halówki w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym

* wyłonienie najlepszej drużyny do Finału Dolnośląskiego Igrzysk LZS

* wyłonienie dzieci piłkarsko uzdolnionych

 

 1. TERMIN I MIEJSCE

23 luty 2016 rok  Hala Sportowa Ścinawka Średnia ul. Sikorskiego 34B godzina 10,00.

Przyjazd weryfikacja od 9,15 – 9, 45.

 

 1. ORGANIZATORZY, ZGŁOSZENIA

Dolnośląskie i Powiatowe Zrzeszenie LZS, Gmina Radków. Zgłoszenia do 22.02.2016r.

przyjmuje Kazimierz Szydełko tel. 695 707 593, e-mail kazimierz.szydeko@neostrada.pl

 

 1. UCZESTNICTWO, SĘDZIOWANIE

 

W zawodach uczestniczą drużyny wywodzące się ze środowiska wiejskiego, LZS,

Klubów LZS, UKS, WLKS itp. Obsadę sędziowską zapewnia organizator.

Zawodnicy drużyn urodzeni 2003 i młodsi z jednej jednostki zgłoszeniowej.

 

 1. SPOSÓB PZEPROWADZENIA, WERYFIKACJA DRUŻYN
 • składy 5-cio osobowe ( 4 w polu plus bramkarz), urodzeni 2003 i młodsi
 • Zmiany hokejowe, zgłoszenia na listach podpisane przez jednostkę delegującą

które odpowiedzialne są za ubezpieczenie zawodników od NW

 • system gier uzależniony od ilości drużyn

 

 1. SPRAWY FINASOWE, NAGRODY
 • Koszty organizacyjne, sędziowskie ponoszą organizatorzy, dojazd jednostki delegujące.
 • Puchary dla 3 drużyn i dyplomy dla wszystkich drużyn
 • W sprawach nie objętych REGULMINEM decyduje REGULAMIN IGRZYSK i organizatorzy w porozumieniu z sędzią głównym.
 • Przepisy gry szczegółowe zamieszczone poniżej.